Көргөзмө

2017 SGIA Expo

2018 SGIA Expo

2019 SGIA Expo

FESPA 2016

FESPA 2017

FESPA 2018

FESPA 2019

SGI Dubai-2016

SGI Dubai-2017

SGI Dubai-2018

SGI Dubai-2019

SGI Dubai-2020

ШАНХАЙДАГЫ КЫТАЙГА 2015 ЖЫЛЫ КИРҮҮ

ШАНХАЙДАГЫ КЫТАЙГА 2016 ЖЫЛЫ БЕЛГИЛЕ

ШАНХАЙДА КЫТАЙГА 2017 ЖЫЛЫ КИРҮҮ

ШАНХАЙДАГЫ КЫТАЙГА 2018 ЖЫЛЫ КИРҮҮ

ШАНХАЙДАГЫ КЫТАЙГА 2019 ЖЫЛЫ КИРҮҮ

ШАНХАЙДА КЫТАЙГА 2020 ЖЫЛЫ КИРҮҮ

27-Шанхай Эл аралык жарнама жана жазуу технологиялары жана жабдуулар көргөзмөсү

28-Шанхай Эл аралык жарнама жана жазуу технологиялары жана жабдуулары көргөзмөсү